Huw Irranca-Davies MS welsh medium childcare hub Garw Valley
Huw Irranca-Davies MS welsh medium childcare hub Garw Valley
Bridgend County Borough Council press release
Following the visit, Huw said:  What a great way to start the morning!  The ground breaking ceremony marks the start of construction for a Welsh-medium childcare provision in Bettws as part of a £2.6 million investment from Welsh Government into Welsh-medium education
Am ffordd wych i ddechrau’r bore!  Mae’r seremoni torri tir yn nodi dechrau’r gwaith newydd o adeiladu darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg yn Betws fel rhan o fuddsoddiad £2.6 miliwn gan Llywodraeth Cymru mewn addysg cyfrwng Cymraeg
Huw Irranca-Davies MS welsh medium childcare hub Garw Valley
Huw Irranca-Davies MS welsh medium childcare hub Garw Valley
Huw Irranca-Davies MS welsh medium childcare hub Garw Valley
Huw Irranca-Davies MS welsh medium childcare hub Garw Valley
Huw Irranca-Davies MS welsh medium childcare hub Garw Valley
Huw Irranca-Davies MS welsh medium childcare hub Garw Valley
Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search